Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 18. Června 16:30 hod.
ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí

p. uč. Petry Kleislové – housle


Komentář