Město Ústí nad Orlicí

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2016
27.6.2017,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2016

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé v Ústí nad Orlicí se sešli na dalším letošním zasedání. Tentokrát bylo na programu například Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2016 nebo Návrhy na udělení ocenění Cena města. V úvodu jednání zastupitelé schválili změnu Územního plánu města a následně kladně přijali Vyúčtování hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2016. Schváleno bylo […]

Celý článek ›
JÍDELNU PŘEMÍSTÍ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR, REKONSTRUKCE BY BYLA DRAHÁ
11.4.2017,

JÍDELNU PŘEMÍSTÍ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR, REKONSTRUKCE BY BYLA DRAHÁ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústecké zastupitelstvo se sešlo na sedmnáctém jednání v Kulturním domě. Kromě majetkoprávních úkonů a dotací přišel na program také havarijní stav školní jídelny vedle gymnázia. Rada města rozhodla o přemístění jídelny do objektu bývalé jídelny Okresní správy sociálního zabezpečení. Návrh předložila zastupitelstvu, které s řešením v drtivé většině souhlasilo. “Finanční prostředky investované do této stávající budovy […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET NA ROK 2017
14.2.2017,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET NA ROK 2017

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí nad Orlicí se sešli zastupitelé na svém dalším jednání. Tentokrát rozhodovali například o Návrhu na schválení Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací nebo Návrhu rozpočtu na rok 2017. V úvodu svého již 16. zasedání zastupitelé schválili rozpočtové změny za rok 2016 nebo plán na financování obnovy vodovodů a kanalizací. Odsouhlasen byl také plán […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2017
13.12.2016,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2017

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé města Ústí nad Orlicí se sešli na dalším, tentokrát již patnáctém jednání zastupitelstva. Na programu byl například Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 nebo Plán odpadového hospodářství města. Hned v úvodu jednání se přistoupilo k hlasování o Návrhu na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017, který byl přijat. “Rozpočtové provizorium to je standartní […]

Celý článek ›
SCHVÁLILI ZÁMĚR NA POSTAVENÍ NOVOSTAVBY DDM S TĚLOCVIČNOU
15.11.2016,

SCHVÁLILI ZÁMĚR NA POSTAVENÍ NOVOSTAVBY DDM S TĚLOCVIČNOU

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Hlavním bodem jednání zastupitelů města Ústí nad Orlicí bylo na pondělním zasedání rozhodnutí, jakou cestou se vydat ohledně Domu dětí a mládeže s Centrem volného času v areálu Perly 01. Kromě majetkoprávních úkonů a hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 250 tisíc korun pro “Orlicko ­- Třebovský bike resort”, kterou zastupitelé schválili, byla […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ MĚSTA SE SEŠLI POTŘINÁCTÉ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ
20.9.2016,

ZASTUPITELÉ MĚSTA SE SEŠLI POTŘINÁCTÉ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Kulturní domě v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo 13. jednání zastupitelstva. Na programu byla tentokrát například Protipovodňová opatření na Tiché Orlici, změny regulačního a územního plánu města nebo revitalizace území Perla 01. Jedním z prvních bodů bylo schvalování zadání změny regulačního plánu ohledně počtu podlaží domů v lokalitě “U Letiště” a schválené zadání změny územního […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ J. STEKLÍKOVI
28.6.2016,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ J. STEKLÍKOVI

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí na Orlici proběhlo zasedání Zastupitelstva města. Na programu bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2015 nebo návrhy na udělení ocenění Cena města a čestného občanství. Po dalších finančních záležitostech se jednalo o majetkoprávních úkonech. Proběhla také výměna názorů mezi některými zastupiteli a Jiřím Fikejzem, který s městem neúspěšně jednal o […]

Celý článek ›
SCHVÁLENÍ REVITALIZACE PERLY 01 ODSTARTOVALO JEJÍ PROMĚNU
19.4.2016,

SCHVÁLENÍ REVITALIZACE PERLY 01 ODSTARTOVALO JEJÍ PROMĚNU

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Návrh na vydání regulačního plánu “Revitalizace území Perla 01” byl hlavním bodem programu včerejšího zasedání zastupitelů města v Ústí nad Orlicí. K návrhu se vyjadřoval i přítomný architekt Milan Ševčík z týmu, který jej připravoval. Diskuze se zastupiteli se nesla v duchu chybějících pruhů pro cyklisty nebo nově navržené dopravy. Plán počítá s jednosměrněním ulic Lochmanovy […]

Celý článek ›
SCHVÁLILI SCHODKOVÝ ROZPOČET POKRYTÝ Z PŘEBYTKU ROKU 2015
9.2.2016,

SCHVÁLILI SCHODKOVÝ ROZPOČET POKRYTÝ Z PŘEBYTKU ROKU 2015

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé města se sešli v počtu 25, dva byli omluveni. Po finančních záležitostech ve formě nových ručení za úvěr společnosti Tepvos nebo snížení úvěru pro Region Orlicko-Třebovsko. Po té doělo k schvalování rozpočtu na rok 2016. 24 přítomných zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Ve výdajích je počítáno s 248 milióny korun […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPAD
15.12.2015,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPAD

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé zasedali také v Ústí nad Orlicí. Hlavními body programu bylo schvalování rozpočtového provizoria a hlasování o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Z majetkoprávních záležitostí se největší debata vedla ohledně odkupu pozemkové parcely od obce Řetová. Jedná se o komunikaci na Andrlův Chlum, na které se naposledy před několika lety pořádala “Ústecká 21”. Zastupitelé měli […]

Celý článek ›