Město Česká Třebová

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČTOVOU ZMĚNU VE VÝŠI CCA 14.5 MILIONŮ
20.6.2017,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČTOVOU ZMĚNU VE VÝŠI CCA 14.5 MILIONŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé projednávali v pondělí 19. června hospodaření města za rok 2016, první rozpočtovou změnu letošního roku, dotace na provoz Zimního stadionu v uplynulé sezóně a nebo stále zamýšlené vybudování speciálních terénních tras pro kola. V samém úvodu jednání byl do čela finančního výboru zvolen na Martin Formánek, který nahradil Martina Netolického. Ten se při minulém dubnovém zasedání […]

Celý článek ›
HEJTMAN REZIGNOVAL NA PŘEDSEDU VÝBORU A ZVÁŽÍ MANDÁT ZASTUPITELE
25.4.2017,

HEJTMAN REZIGNOVAL NA PŘEDSEDU VÝBORU A ZVÁŽÍ MANDÁT ZASTUPITELE

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé města na svém jednání projednávali zahájení prací na vybudování Trampského muzea, poskytly dotace z Programu na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže. V neposlední řadě se řešila také finanční podpora letošní celoměstské akce Týden sportu. Zastupitelé dali zelenou vybudování jediného Trampského muzea v republice, které by mělo vzniknout na Horách. Schválili výkupy pozemků a […]

Celý článek ›
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA LETOŠNÍ ROK POČÍTÁ SE SCHODKEM 21,5 MILIÓNŮ
21.2.2017,

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA LETOŠNÍ ROK POČÍTÁ SE SCHODKEM 21,5 MILIÓNŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na svém jednání 20. února zastupitelé měli na programu Investiční projekty a financování, Lesní hospodářský plán na léta 2017 a 2026, Investiční záměry a také Rozpočet města na letošní rok. Rozpočet města pro letošní rok, který přítomných 24 zastupitelů jednohlasně schválilo, je navržen na výdajové straně ve výši 286 miliónů korun a na příjmové necelých 265 miliónů […]

Celý článek ›
BIO KOUPALIŠTĚ V KŘIVOLÍKU MÁ ZELENOU, ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI STUDII
13.12.2016,

BIO KOUPALIŠTĚ V KŘIVOLÍKU MÁ ZELENOU, ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI STUDII

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Rozpočtové provizorium na rok 2017 a nebo případném budování bio koupaliště v Křivolíku, o tom také jednali na svém letošním posledním zasedání zastupitelé města České Třebová. Ihned v úvodu byla schválena 25 přítomnými zastupiteli třetí rozpočtová změna pro letošní rok a návrh pravidel rozpočtového provizoria od 1. ledna příštího roku, do doby schválení rozpočtu. V něm je […]

Celý článek ›
DRUHÁ ROZPOČTOVÁ ZMĚNA SCHVÁLENA VE VÝŠI VÍCE JAK 1,8 MILIONU
25.10.2016,

DRUHÁ ROZPOČTOVÁ ZMĚNA SCHVÁLENA VE VÝŠI VÍCE JAK 1,8 MILIONU

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Schvalování druhé rozpočtové změny na rok 2016 měli na pondělním zasedání zastupitelé města. Přítomní zastupitelé, bylo jich 23, rozpočtovou změnu ve výši více jak 1,8 miliónů korun schválili. “Tato změna byla nutná, Byla nutná protože tam byly zahrnuty některé projektové dokumentace, které musíme ještě v letošním roce zpracovat, tak aby jsme byli schopni žádat v letošním roce, […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SE OPĚT ZABÝVALI PROBLEMATIKOU PŘESTAVBY DOMU ČP. 254
27.9.2016,

ZASTUPITELÉ SE OPĚT ZABÝVALI PROBLEMATIKOU PŘESTAVBY DOMU ČP. 254

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na 26. září a 15. hodinu bylo svoláno řádné zasedání zastupitelstva města. To se uskutečnilo ve studovně muzea. Jen o několik metrů dál, konkrétně na Starém náměstí, se ve stejnou dobu konalo veřejné shromáždění. Jeho tématem byla problematika přestavby domu čp. 254 u kaple sv. Kateřiny. Děje obou událostí se během podvečera měly střetnout. Ještě předtím ale […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ V MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU ROZHODLI O PŘEVODU POZEMKŮ
16.8.2016,

ZASTUPITELÉ V MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU ROZHODLI O PŘEVODU POZEMKŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ – 17 z 27 volených zastupitelů se zabývalo problematikou převodu pozemků, na které má město předkupní právo. Společnost, jež v průmyslové zóně vybudovala překladiště, disponuje dalšími parcelami, pro které nenajde využití. Stavět by však na nich chtěla jiná firma. “Předchozí majitel to předává novému. Město si zachovává svá předkupní práva, tak aby mělo přehled o tom, co se […]

Celý článek ›
VĚTŠINA ZASTUPITELŮ JE PRO ZÁKAZ AUTOMATŮ PODLE NOVÉHO ZÁKONA
21.6.2016,

VĚTŠINA ZASTUPITELŮ JE PRO ZÁKAZ AUTOMATŮ PODLE NOVÉHO ZÁKONA

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Schválení celoročního hospodaření za uplynulý rok, první rozpočtová změna letošního roku a Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování loterií na území města, to byly hlavní body jednání zastupitelů města Česká Třebová. Hospodaření za rok 2015 a první rozpočtová změna byly drtivou většinou přítomných schváleny. Velká diskuze se týkala navržené vyhlášky, která by zakazovala výherní automaty. Tu předložila […]

Celý článek ›
SCHODKOVÝ ROZPOČET SCHVÁLEN, 20 MILIÓNŮ PŮJDE Z PŘEBYTKU
16.2.2016,

SCHODKOVÝ ROZPOČET SCHVÁLEN, 20 MILIÓNŮ PŮJDE Z PŘEBYTKU

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé města Česká Třebová na svém zasedání schvalovali schodkový rozpočet. Schodek 20 miliónů korun by měl být hrazen z přebytku minulých let. Nejprve se zastupitelé zabývali devíti majetkovými úkony a schválením příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje ve výši 443.004,- Kč. Po té již přišlo na schválení rozpočtu ve výši […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SE ZABÝVALI MAJETKOVÝMI A DALŠÍMI ZÁLEŽITOSTMI
10.11.2015,

ZASTUPITELÉ SE ZABÝVALI MAJETKOVÝMI A DALŠÍMI ZÁLEŽITOSTMI

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Hlavním bodem zasedání zastupitelů bylo projednání deseti majetkových záležitostí. “Nejdůležitější byl prodej pozemků v oblasti Borku a nové průmyslové zóny, abychom nebrzdili investory. Jejich investice jsou důležité pro vytvoření nových pracovních míst,” řekl starosta Jaroslav Zedník. Dalším program nabídl prostor pro připomínky zastupitelů. “Už asi 3 roky od postavení budovy muzea v Klácelově ulici nebylo řešeno umístění […]

Celý článek ›