Město Lanškroun

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU O NOČNÍM KLIDU
24.3.2017,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU O NOČNÍM KLIDU

LANŠKROUN – V sálu lanškrounského zámku se opět sešli zastupitelé na svém dalším zasedání. Na programu byla vyhláška o nočním klidu nebo poskytnutí dotace Římsko-katolické farnosti na zajištění havarijního stavu stropu budovy děkanství, v které se nachází část Městské knihovny. Po úvodním zahájení jednání slyšeli zastupitelé zprávy rady města a městského úřadu. V rámci následných vstupů veřejnosti se hovořilo např. […]

Celý článek ›
PRVNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ V NOVÉM ROCE NETRVALO ANI HODINU
20.1.2017,

PRVNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ V NOVÉM ROCE NETRVALO ANI HODINU

LANŠKROUN –  Lanškrounští zastupitelé se sešli na svém prvním jednání v tomto roce. V plánu byla hlasování o rozpočtových opatřeních k rozpočtům na roky 2016 a 2017 nebo dotace na asistenta prevence kriminality. Zastupitelé se sešli poprvé v tomto roce a na programu bylo jen pár bodů. “Stalo se to chybou mzdové účtárny, kdy byla vypočítána chybně částka na rozdělení […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI VZETÍ ÚVĚRU VE VÝŠI 160 MILIONŮ KORUN
23.12.2016,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI VZETÍ ÚVĚRU VE VÝŠI 160 MILIONŮ KORUN

LANŠKROUN – V sálu lanškrounského zámku se zastupitelé sešli na svém dalším jednání. Na programu bylo především hlasování o úvěru ve výši 160 milionů korun a schvalování rozpočtu na rok 2017. V úvodu jednání se řešil dotaz zastupitelky Stanislavy Švarcové na odesílání zápisů z Rady města. Poté následovaly vstupy veřejnosti, ve kterých se řešil mj. i následující bod jednání, kterým […]

Celý článek ›
MĚSTO MÁ NOVÉHO MÍSTOSTAROSTU, BERNÁŠKA STŘÍDÁ SMOLA
2.12.2016,

MĚSTO MÁ NOVÉHO MÍSTOSTAROSTU, BERNÁŠKA STŘÍDÁ SMOLA

LANŠKROUN – Lanškrounští zastupitelé měli na programu na svém dalším zasedání celou řadu bodů. Jedním z nejvýznamnějších byla volba nového místostarosty. V úvodu informoval starosta města o rezignaci dvou členů zastupitelstva Jaroslava Kužela a Martina Košťála. Na jejich místa nově usedli Lukáš Boháč a Ladislav Sychra, kteří složili slavnostní sliby. Ve funkci místostarosty skončil Bohumil Bernášek, kterého nahradil Miloš Smola. […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ DISKUTOVALI O ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH
16.9.2016,

ZASTUPITELÉ DISKUTOVALI O ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH

LANŠKROUN – Sál zámku hostil podzimní zasedání zastupitelstva. Jednání se zúčastnilo sedmnáct z jedenadvaceti zastupitelů města Lanškroun. Hned několik z těch příchozích se pozastavilo nad uzavřením základní školy v Dolním Třešňovci. “Se nějakým způsobem, pro mě záhadným, stalo, že do měsíce nebyli žáci, kteří by nastoupili v této škole,” uvedl k záležitosti starosta města Radim Vetchý. “Městem se rozšířila fáma, […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SE OPĚT ZABÝVALI REKONSTRUKCÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU
24.6.2016,

ZASTUPITELÉ SE OPĚT ZABÝVALI REKONSTRUKCÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU

LANŠKROUN – Nejdiskutovanějším bodem zasedání zastupitelů byla chystaná rekonstrukce “Společenského domu”. Členové petičního výboru, kteří nesouhlasí s některými kroky vedení města při přípravě projektu, a opoziční síly navrhli, aby veřejnost referendem rozhodla, zda chce nový kulturní stánek stavět podle návrhu architekta Vlachynského. Vyhlášení lidového hlasování nakonec nebylo schváleno. “Referendum se mělo odhlasovat. Podle mého názoru proto, aby se zastavila současná […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVALOVALI DOTACE A PRODEJ POZEMKŮ
15.4.2016,

ZASTUPITELÉ SCHVALOVALI DOTACE A PRODEJ POZEMKŮ

LANŠKROUN – Zasedání zastupitelstva v sálu zámku navštívili iniciátoři petice za změny v přípravě projektu rekonstrukce Společenského domu. Písemnou žádost, kterou podle petičníku podepsalo přibližně tisíc lidí, podpořili svým vstupem také někteří zastupitelé. “Já jsem v první řadě nesouhlasila s tím, jakým způsobem ta veřejná zakázka byla vypsaná, protože tam podle mého názoru chyběly podstatné záležitosti. Vlastně žádným způsobem neexistovalo […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
12.2.2016,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

LANŠKROUN – Jedním z nejvíce diskutovaných témat letošního prvního zasedání zastupitelů byla připravovaná rekonstrukce Společenského domu. Například Martin Košťál zpochybnil transparentnost veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a navrhl následující usnesení. “Zastupitelstvo města Lanškroun uložilo kontrolnímu výboru zastupitelstva města Lanškroun, aby prověřil zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentaci k akci Kulturní dům Lanškroun,” zaznělo z úst Martina […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
11.12.2015,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

LANŠKROUN – Ve středu 9. prosince zasedali zastupitelé města. Mezi nejdůležitější body programu patřilo schvalování rozpočtového provizoria nebo projednávání pravidel nových městských novin. Na zasedání bylo přítomno 13 členů, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Po několika majetkových záležitostech přišel na řadu hlavní program. V jeho rámci se hlasovalo o zřizovací listině Kulturního centra. Pro bylo 12 přítomných. „Je to zřizovací listina, […]

Celý článek ›
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI SLOUČENÍ KINA A KULTURNÍHO CENTRA
13.11.2015,

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI SLOUČENÍ KINA A KULTURNÍHO CENTRA

LANŠKROUN – V sále zámku se konalo zasedání zastupitelstva Města Lanškroun. Nejdůležitějšími body programu bylo projednávání Koncepce prevence kriminality, rozdělení zdrojů z loterií a sloučení Kina s Kulturním centrem. Na zasedání bylo přítomno 20 zastupitelů, omluven byl Roman Ehl. První schvalování se týkalo Koncepce prevence kriminality. Ta se týká sociálně vyloučených lidí nebo drogově závislých. Koncepce pomůže organizacím, které budou […]

Celý článek ›