Video, Zprávy — 18.4.2017 v 18.35

ZŘÍZENÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY

LANŠKROUN – Začátkem října loňského roku rozhodla Rada Pardubického kraje o zřízení přírodní rezervace Lanškrounské rybníky a stanovení ochranných podmínek. Na onom území tak lze vykonávat některé činnosti pouze s předchozím souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje.

Konkrétně se jedná o lokalitu Olšového a Pšeničkova rybníka a na ně navazující mokřadní louky. Na samotnou přírodní rezervaci navazuje ještě ochranné pásmo. “Cílem vyhlášení této přírodní rezervace je snaha minimalizovat rizika, která by v budoucnu mohla z prováděných činností mít negativní vliv na vlastní přírodní rezervaci,” řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. “Ta lokalita je vyhlášena na tom místě, kde byla Natura 2000, tam už nějaké omezení a limity byly. Nyní tam je i ochranné pásmo, ale předpokládám, že nic významného pro město to znamenat nebude,” sdělil starosta města Radim Vetchý.

V území přírodní rezervace lze některé činnosti vykonávat pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje. “Jedná se například o pořádání turistických, společenských nebo sportovních aktivit s vyjímkou akcí, kde je maximální počet 30 osob a jsou zaměřeny na ekologickou výchovu nebo osvětu v oblasti životního prostředí,” řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Město v dohledné době také plánuje v místě, kterému se říká Lanškrouňáček vybudovat dětské lanové centrum. “Nebude na stromech, ale bude mírně nad zemí. Budou to balanční prvky, je to v ochranném pásmu. Zažádali jsme Pardubický kraj o vyjádření s ohledem na přírodní rezervaci,” sdělil starosta města Radim Vetchý.

Každoročně v okolí rybníků probíhá také dálkový pochod Lanškrounská kopa, jeho pořádání by ale prý ovlivněno být nemělo.

Komentář