Video, Výstavy — 18.4.2017 v 18.31

UKÁZALI, JAK BY VE SKUTEČNOSTI VYPADALO PŘIROVNÁNÍ “MÁ BROUKA V HLAVĚ”

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Tři desítky žáků keramického oboru Základní umělecké školy Česká Třebová vystavovaly své práce ve výstavní síni Kulturního centra.

Výstava byla zahájena vernisáží, s doprovodem v podání žáků hudebního oboru. Děti z keramického oboru vyráběly tyto předměty jeden a půl roku. Představily například Akvárium. Na tom se podílela celá třída. Časově i technicky náročnější byla výroba lidských hlav. Každá z nich zobrazovala jedno přirovnání. Například “má v hlavě brouka” nebo “člověk dvou tváří”. Žáci vystavovali také nejrůznější mísy, svícny či zrcadla s keramickým rámem a nechyběly ani figurky.

Výstava se konala od čtvrtého do čtrnáctého dubna ve výstavní síni Kulturního centra.

Komentář