Video, Zprávy — 21.4.2017 v 18.34

NA ZAČÁTKU KVĚTNA PROBĚHNOU ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ORLICKOÚSTECKO – V květnu budou probíhat zápisy do mateřských škol. Rok 2017 sebou přináší hned dvě změny.

První změnou je, že všechny děti musí strávit před nástupem do základní školy jeden rok ve školce. Zaváděly se také školské obvody, které určují, do které školky by mělo dítě podle místa bydliště nastoupit. V České Třebové, kde proběhne zápis druhého a třetího května, jsou obvody upraveny vyhláškou. “Prakticky je stanoven jeden spádový obvod pro celé město Česká Třebová a jsou do něho zahrnuty všechny čtyři mateřské školky. Takže pro rodiče se nic nemění,” upřesnila Hana Hrdličková, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Česká Třebová. Běžně jsou přijímány děti od tří do šesti let, ale dostat by se mělo i na dvouleté.

Děti ve stejné věkové hranici přijímají také v Ústí nad Orlicí, pokud mají školky volnou kapacitu. Zde ve školkách proběhne zápis v jediný den, a to druhého května. Novinku přinese mateřská škola Pod Lesem. “Plánovaná rekonstrukce naší školky pomůže zkvalitnit péči o děti a neměla by nějakým způsobem ovlivnit chod školky ani její provoz,” říká ředitelka MŠ Pod Lesem Iva Preclíková.

Také v Lanškrouně bude probíhat zápis pouze jeden den, desátého května. Připraveno je hned několik změn. I tady budou přijímat v případě dostačující kapacity dvouleté děti. V základní a mateřské škole v Dolním Třešňovci pro ně dokonce otevřou dvě celé třídy. Navíc v této školce spustí nový program s názvem “Začít spolu”. V Lanškrouně přijali v roce 2016 obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovují školské obvody podle místa bydliště. “Je možné, aby si rodiče vybrali pro své dítě mateřskou školku, ale přednostně budou uspokojovány děti ze spádových oblastí,” dodala Renáta Krčová, vedoucí Finančního odboru, MěÚ Lanškroun.

Předpokládá se, že ve všech třech městech by měla být poptávka po školce plně uspokojena.

Komentář