Galerie, Reportér — 5.4.2017 v 9.26

DEN S ANNE FRANKOVOU

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve čtvrtek 23. března 2017 se na českotřebovském gymnáziu konal projektový den věnovaný životnímu osudu Anne Frankové a antisemitismu. Tento den byl určen studentům nižšího gymnázia. Jeho cílem bylo uvést žáky do problematiky holocaustu a umožnit jim dozvědět se o tomto tématu více než v běžných hodinách. Použity byly různé metody a formy práce – využívány byly např. různorodé dokumenty, videa, prezentace, výklad, volné psaní eseje i výtvarný workshop.

V rámci tohoto dne na gymnázium zavítaly lektorky Marie Smutná a Dana Gabaľová, které pracují v Institutu Terezínské iniciativy, kde se touto problematikou zaobírají na profesní úrovni, a tak byla jejich návštěva pro žáky velikým přínosem.

Nejmladší účastníky projektového dne bylo nejdříve nutno zasvětit do doby druhé světové války. Tohoto úkolu se chopili učitelé našeho gymnázia, kteří žákům osvětili toto téma pomocí výkladu a dokumentu. Následně žáci tvořili své vlastní postery z dodaných materiálů.

Naopak nejstarší účastníci pojali tento den rozdílnou formou než ostatní ročníky. Jejich úkolem bylo již předem si připravit ve skupinkách prezentace na témata, která jim byla zadána jejich vyučující dějepisu. Mezi nimi se objevila tematika ghett a koncentračních táborů, především Terezína a Osvětimi, dále osobnost Josefa Mengeleho a Anne Frankové. Studenti své práce prezentovali svým spolužákům, kteří je bedlivě poslouchali a na konci je odměnili potleskem. V samém závěru se rozvinula diskuze o druhé světové válce a hrůzách s ní spojených. Jejich postřehy byly velice zajímavé a mnohdy i podnětné, nabádající k hlubšímu prozkoumání.

Ve zbylých dvou třídách souběžně probíhaly přednášky pozvaných lektorek, které nejdříve představily samy sebe a organizaci, odkud k nám zavítaly. Tyto třídy již měly povědomí o holocaustu, a tak se zaměřily na slavný příběh Anne Frankové. Na začátku každá třída zhlédla krátkometrážní film o jejím životě, po kterém následovala krátká diskuze, během níž žáci kladli lektorce dotazy. Samy děti uznaly, že tato problematika je jim velice blízká a je nezbytné si tyto hrůzostrašné události druhé světové války neustále připomínat, aby se něco takového v budoucnosti již nemohlo opakovat.

Jedné z tříd lektorka předčítala z deníku Anne Frankové a následně měli žáci za úkol vyplnit pracovní list. Ten je vybídl k zamyšlení nad pocity mladé dívky, která se musela vzdát všeho jen proto, aby přežila. Díky tomuto si děti uvědomily, že vše v životě nelze brát jako samozřejmost.

Ve druhé třídě to vzali z jiného konce. Sami si měli zkusit napsat deníkový zápis po vzoru Anne Frankové. Na závěr přednášky se přišel podívat také pan ředitel Josef Menšík zrovna ve chvíli, kdy lektorka seznamovala děti se základními lidskými právy, která byla za druhé světové války potlačována.

Výtvarně nadaní žáci našeho gymnázia měli za úkol své pocity přenést na papír ve formě kresby. Pro jejich inspiraci jim bylo přečteno několik skutečných dopisů z koncentračních táborů, které děti zasáhly natolik, že je zajímaly osudy autorů. Výsledkem jejich práce byly dechberoucí a autentické kresby.

Během projektového dne bylo možné na studentech pozorovat, jak se mění jejich pohled na problematiku antisemitismu a holocaustu. Doslova každému vytanula na mysli otázka: Je možné, aby se historie mohla opakovat? Na tuto otázku nám bohužel nedokáže nikdo dát jasnou odpověď, ale jedno si studenti uvědomili. Je důležité, aby se podobným událostem předešlo a my nikdy nemuseli projít tím, čím naši předci.

Lenka Švancarová, Petra Píšová (4.C)

Komentář