Krimi — 11.3.2017 v 8.05

KONTROLA EVIDENCE TRŽEB V PLNÉM PROUDU

ilustrační foto, zdroj: internet

PARDUBICKÝ KRAJ – Pardubičtí celníci hodnotí první tři měsíce od převzetí nové kompetence, kterou je elektronická evidence tržeb.

Několik týdnů od spuštění systému pro majitele pohostinství, ubytovacích zařízení a restaurací celní orgány pouze monitorovaly terén a analyzovaly subjekty, které měly povinnost se do první vlny zapojit.

Nyní však již důsledně kontrolují, zda provozovatelé dotčených zařízení dodržují své zákonné povinnosti. Celkem ve svém regionu celníci prověřili 88 subjektů a zjistili, že čtvrtina z nich při přijímání hotovostních plateb porušila zákon.

Nezasílání datových zpráv o přijaté platbě kontroloři zaznamenali v 11 případech. Šestnáctkrát obsluha nevystavila účtenku za přijatou hotovost. Na pěti místech celníci nenašli informační oznámení, které zákazníky upozorňuje na povinnosti příjemce hotovostní platby.

Většina z hříšníků se hájí tím, že zaevidovat platbu a odeslat data zapomněla. Celníci ale zjistili, že servírka jednoho baru tak neučinila i u několika dalších zákazníků před jejich kontrolou.

Celní úřad pro Pardubický kraj dosud projednal téměř polovinu zjištěných porušení a uložil za ně pokuty v celkové částce bezmála čtyřicet tisíc korun. Maximální možná výše pokuty je však až půl milionu korun. Pokud dojde k zvlášť závažnému porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, mohou příslušné orgány uzavřít provozovnu nebo pozastavit výkon činnosti.

por. Ing. Václav Kánský
tiskový mluvčí

Komentář