Video, Zprávy — 21.7.2015 v 18.40

MODERNIZACE ČOV A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ BYLA SLAVNOSTNĚ UKONČENA

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Modernizace čistírny odpadních vod v Libchavách a kanalizačních sítí v Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové byla slavnostně ukončena. Projekt, který začal v roce 2012, je podle finančního objemu druhým největším v Pardubickém kraji podpořeným z prostředků EU. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit předpoklad pro připojení dalších téměř tří tisíc obyvatel na kanalizační síť ukončenou čistírnou odpadních vod. Vybudovalo se přibližně 27 km kanalizačních sítí a zrekonstruovalo se téměř 6 km těch stávajících. „Významnou součástí toho projektu je i rekonstrukce čistírny odpadních vod, kde byla především vybudována nová biologická linka s tzv. biologickou oběhovou aktivací a byly rekonstruovány vtokové objekty a kalové hospodářství,” řekl Jan Freudl, ředitel vodohospodářské divize zhotovitelské firmy. „Kdybyste si to představili trošičku jako člověka, tak jsme vlastně vyměnili všechny vnitřnosti, které existují. To znamená, že máme tady čistírnu, která je naprosto mladá,” vysvětlil vedoucí projektu Pavel Kužela. Nová linka svou technologií zaručuje lepší odbourání zbytkového fosforu a dusíku z odpadní vody. Díky tomu splňuje čistírna odpadních vod podmínky legislativy České republiky i Evropské unie. „Z pohledu obsluhy je to velký rozdíl. Dneska všechny procesy jsou automatizované a jsou vidět na velíně. Takže z hlediska těch lidí, kteří to obsluhují, zcela jednoznačně velký posun,” pověděl jednatel městské společnosti Václav Knejp. Obyvatelům Ústí nad Orlicí to přineslo snížení míry znečišťování půdy a podzemních vod vyloučením septiků a jímek. Při realizaci nastalo několik úskalí – řešení uzavírek silnic nebo zajištění provizorní sjízdnosti komunikací. „Nám do toho vstupoval i souběžně probíhající projekt koridoru, kvůli tomu jsme i prodlužovali náš projekt o celý jeden rok, abychom mohli ty stoky dobudovat,” řekl Pavel Kužela. Náklady celé modernizace činí zhruba 680 milionů korun. Městská společnost na projekt obdržela dotaci ve výši téměř 500 milionů korun.

Komentář