Video, Zajímavosti — 29.11.2013 v 18.29

VIDEO: NAUČNÁ STEZKA K HISTORII STÁTU

ČESKÉ LIBCHAVY – Nová naučná stezka vzniká v Českých Libchavách nedaleko Ústí nad Orlicí. Je věnovaná historii státu a návštěvníky má provést nejzajímavějšími místy v obci. Stezka dostala název „Po stopách české historie v Českých Libchavách“. Staví ji sama obec, a to bez jakýchkoliv dotací a grantů. Z vlastních nákladů už uvolnila přes 200 tisíc korun.

Autorem nápadu je místní obyvatel Vladimír Procházka. Obci dodal informace i představu, jak by měla naučná stezka vypadat, výběr míst pro panely i podoba soch byla výsledkem vzájemné spolupráce. Při realizaci pak dostaly práci firmy z nejbližšího okolí. Samotná stezka bude mít 6 zastavení s informační tabulí a sochou. Na jednotlivých místech bude stát například pískovcový hranol se staroslověnštinou, rozpůlený pecen chleba s kolem či rytíř Mikeš z nedalekého hradiště.

Dospělé by měla poučit, děti zabavit nejrůznějšími úkoly. Zatím jsou hotová tři z plánovaných zastavení. Z okraje obce zájemce zavedou po cyklostezce do osady Paseky a odtud zpět po nejzajímavějších místech. Obyvatelé nápadu přejí. Když se zprovozňovala první část stezky, podpořili otevření hojnou účastí. Výchozím bodem pro pěší i cyklisty je informační tabule u Habřinky, kde je také celá zamýšlená trasa vyznačená.

Komentář